Termeni și condiții de utilizare a website-ului Asociației PRAXIS IURIS – www.praxis-iuris.org

General

Bine ați venit pe website-ul Asociației PRAXIS IURIS. Accesul și utilizarea website-ului Asociației PRAXIS IURIS (denumit în continuare “Website-ul”) este este supusă condițiilor de mai jos. Utilizarea website-ului reprezintă expimarea acordului expres și necondiționat de acceptare a acestor condiții.

Scop

Toate datele și informațiile puse la dispoziție pe website sunt oferite numai pentru scopuri informaționale. Deși compoziția și conținutul website-ului au fost redactate cu cea mai mare grija, Asociația PRAXIS IURIS nu poate garanta că natura și conținutul informațiilor este corect.

Răspundere

Asociația PRAXIS IURIS nu este în nici un fel responsabilă pentru orice daune, directe sau indirecte, cauzate către vizitatorul sau utilizatorul website-ului și/sau a părților terțe, ca urmare a utilizării informațiilor, materialelor și / sau servicii de pe website și / sau ca urmare a utilizării informațiilor, materialelor și / sau serviciilor ale celorlalte website-uri legate de website.

Drepturile de proprietate intelectuală

Website-ul este deținut de Asociația PRAXIS IURIS. Toate drepturile de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală din conținutul site-ului, inclusiv text, design, grafică, logo-uri și / sau orice alte date aparțin Asociației PRAXIS IURIS sau licențiatorilor săi. Fără permisiunea prealabilă scrisă a Asociației PRAXIS IURIS conținutul website-ului nu poate fi reprodus, modificat și / sau publicat sau stocat într-o bază de date în orice formă sau prin orice mijloace.

Conectarea la site-urile părților terțe

Asociația PRAXIS IURIS nu poartă nicio răspundere pentru conținutul website-urilor legate de website-ul Asociației PRAXIS IURIS, nici pentru informații, produse software și servicii disponibile obținute pe sau prin intermediul website-urilor respective. Un link către un alt site este destinat exclusiv pentru confortul utilizatorului. Acest lucru presupune lipsa oricărei obligații sau răspunderi a Asociației PRAXIS IURIS. Fără permisiunea prealabilă scrisă a Asociației PRAXIS IURIS, definirea și crearea unui hyperlink către website nu este permisă.

Confidențialitate

Toate datele de utilizator trimise către Asociația PRAXIS IURIS vor fi tratate ca informații confidențiale, cu excepția cazului în care în mod explicit s-a specificat altfel. Datele nu vor fi divulgate pentru nimeni, cu excepția cazului în care acest lucru este cerut de lege sau de către autoritățile judiciare.

Legea aplicabilă

Aceste condiții, precum și dispute sau reclamații care decurg din sau legate de aceste condiții, sunt guvernate de legea română. Toate astfel de litigii și pretenții vor fi prezentate instanței competente din Municipiul București.

Modificările aduse acestor termeni

Asociația PRAXIS IURIS își rezervă dreptul de a modifica termenii în care acest website este oferit fără notificare prealabilă. Aceste modificări vor intra în vigoare imediat după postarea pe website.